„Nem puszta hanyatlástörténet” – Bárdi Nándor a Magyarok Romániában dokumentumfilm-sorozatról

ápr-17

cikkek

Nyolc részes dokumentumfilm készült a romániai magyarság múltjáról Magyarok Romániában – száz év történelem címmel a kolozsvári székhelyű Iskola Alapítvány megrendelésére. A sorozat csupán egy kisebb, de annál látványosabb részét képezi az alapítvány által 2018-ban indított 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában programnak. Vig Emese rendező és Varró-Bodoczi Zoltán operatőr-vágó filmes koncepciója találkozott a munkában a Bárdi Nándor történész által irányított szakembergárda kutatásainak eredményével. A két éves munkát lezáró utolsó rész elkészült, és online, illetve televíziós premierjét április 18-án tartják. Ezt megelőzően beszélgettünk Bárdi Nándor történésszel a sorozat koncepciójáról és a hozzá kapcsolódó háttérmunkáról.

A filmes alkotók, Vig Emese és Varró-Bodoczi Zoltán, a gazdag képi- és mozgóképi szemléltető segédanyag segítségével, dinamikus fókuszváltással és drámai zenehasználattal rendkívül közérthető és könnyen követhető eseménytörténetet alkottak, amelynek gerincét a 80-nál is több magyar és román történész, illetve társadalomkutató szakmai ismertetője, véleményezése, végsősoron élőszóban elhangzó vizsgálata képezi.

A vizuálisan erős eseménytörténeti montázs és a társadalomkutatók hozzászólásai között Szűcs Ervinnek, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészének objektíven pátoszmentes elbeszélése képez felvezető, megvilágító, avagy értelmező kapcsot, időnként pedig, kezdő vagy záróhang gyanánt egyik-másik korabeli személyiségtől zendül fel idézet, így az értelmezési keretek is jótékonyan illeszkednek egymásba.

A romániai magyarság százéves történetének dokumentumfilmes feldolgozására korábban nem került sor. Mi volt a szándéka, milyen célokat fogalmazott meg, amikor felvállalta a projekt irányítását?

Szaktörténésznek gondolom magam és azt szoktam mondani, hogy bárkinek segítek, hiszen ezért kapom a fizetésem. Mikor Székely István megkeresett az ötlettel már láttam Vig Emese ’56-os filmjét, aztán megnéztem más dolgait is. Személyesen nem ismertük egymást, de azt gondoltam, hogy szakmailag el tudjuk látni anyaggal, a filmkészítés úgyis az ő dolga, lássuk… Előtte, 2017-ben írtam egy 120 oldalas összefoglalót (Románia magyarságpolitikája 1918-1989), túlméretezett bevezető volt a Magyarok Romániában című tanulmánykötethez. Ez egy kísérlet az addigi szakirodalom összefoglalására. Majd jött Kiss Tamásék angol nyelvű kötete 2018-ban, amely sokkal koncepciózusabb lett és a nemzetközi tudományosság szintjén foglalta össze az 1989 utáni folyamatokat (Unequal Accommodation of Minority Rights Hungarians in Transylvania). Tehát azt lehet mondani, hogy lehetőségem volt egy szakirodalmi és fogalmi áttekintésre.

 

A teljes interjú a maszol.ro-n olvasható.

2 perc