Magyar tannyelvű iskolák/tagozatok rangsora a 2019-es érettségi alapján

máj-29

cikkek

A 2019-es érettségi eredményeit bemutató elemzésünket követően elkészítettük a magyar tannyelvű osztályokkal működő középiskolák rangsorát. A toplista készítésekor csak a magyarul vizsgázó diákok sikerességi arányát vettük figyelembe, a nyári és az őszi vizsgaidőszak összesített eredményei alapján. A sikerességi arányt – eltérően a hivatalos számítási képlettől – azokból számítottuk, akik beiratkoztak az érettségire. A rangsor csak az aktuális évfolyam (2018/2019) nappali tagozaton tanuló diákjaira vonatkozik. A módszertani leírásban részletesen vázoltuk a rangsorok, átlagok kiszámításának módozatait.

A rangsort tekintse meg az Erdélystat.ro-n.