Újvári József

Arcképcsarnok Nagyenyed, 1928. április 15. – Kolozsvár, 2006. március 20.
földrajztudós

Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Református Kollégiumban végezte, majd 1947-ben beiratkozott a Bolyai Tudományegyetem Földrajz–Földtan Karára, ahol lediplomázása évében, 1951-ben gyakornoki állást is betöltött. Négy évig a leningrádi (ma: Szentpétervár) egyetemen aspiráns, 1954-ben ott védte meg doktori disszertációját.

Hazatérte után Bukarestben a Hidrogeológiai Főigazgatóság vízrajzi osztályának vezetője lett, valamint a Bukaresti Tudományegyetem tanársegéde, majd adjunktusa. Öt év fővárosi tartózkodás után, 1959-ben visszatért Kolozsvárra, ahol folytatta az egyetemi tanári pályát a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen.

Az ötvenes évektől rendszeresen jelentek meg írásai különböző szaklapokban, 1960–1968 között szerkesztőbizottsági tagja volt a Natura című folyóirat földrajzi sorozatának. Különböző ismeretterjesztő kiadványok szerkesztését is vállalta (például a Kriterion Kézikönyvek sorozatban megjelent Geológiai kislexikonnak). A szakmai életben számos fontos pozíciót és tisztséget töltött be: a Román Földrajzi Társaság alelnöke volt; 1967-ben a Magyar Hidrológiai Társaság levelező tagjává választották, 1976-tól a Nemzetközi Földrajzi Szövetség Hidrológiai Programbizottságának tagja (majd alelnöke); tagja a Professzorok Világtanácsának is.

Kutatási területét főként a hidrológia jelentette; a geoökológia, vízföldrajz, vízgazdálkodás egyaránt foglalkoztatta, több erdélyi térség (például a Mezőség) vízellátási tervének alapgondolatait is kidolgozta.

Fontosak a Duna vízgyűjtő területének általa készített több évi közepes csapadék- és fajlagos vízfolyási térképei is, illetve a Duna-delta fejlődéstörténetére és szerkezeti egységeire vonatkozó megállapításai. Önálló munkáinak, cikkeinek nagy része román nyelven jelent meg a Probleme de Geografie, Meteorologia şi Hidrologia, Comunicări de Geologie şi Geografie folyóiratokban; magyar nyelvű tanulmányait a Hidrológiai Közlöny, Földtani Közlöny, Földrajzi Értesítő stb. közölte.

1993-ban nyugdíjba vonult, de konzultáns professzorként tovább folytatta tudományos munkásságát.

Fontosabb munkái

Monografia geografică a României. (munkatárs) Bukarest, 1960.

Folyók, tavak, tengerek. Bukarest, 1962.

Korunk nagy gondja: a vízellátás. Korunk, 1964. 12. sz.

Legile principale ale formării bilanţului şi regimului hidrologic în bazinul Dunării. Bukarest, 1965.

Geografia apelor României. Bukarest, 1972.

Módszer a geokomplexum vízháztartási rendszerállapotának meghatározására. Földrajzi Értesítő, 1979. 1–2. füz.

Az Erdélyi Medence vízellátásának lehetséges jövője. A kárpáti vízkészlet és a vizek tározása. Hidrológiai Közlöny, 2001.

 

Forrás

RoMIL

Pándi Gábor: Dr. Újvári József 75 éves. Szabadság, 2003.

2perc