(Le)hallgatásra ítélve – Márton Áron lehallgatási jegyzőkönyveiről kérdezte a maszol.ro Nagy Mihály Zoltán történészt

Júl-18

cikkek

Megjelent a (Le)hallgatásra ítélve – Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) c. könyv a Lector Kiadó, a Varadinum Alapítvány Kiadó és az Iskola Alapítvány Kiadó közös gondozásában. A köteten keresztül jobban megismerhetjük Márton Áron egyházpolitikai elképzeléseit, az elvei mellett kitartó, időnként ellenállásra is buzdító egyházfőt. Az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában program keretében kiadott könyvet elsőként a Kolozsvári Magyar Napokon mutatják majd be.  A püspök szekuritátés megfigyelési dossziéjának kutatója és a lehallgatási jegyzőkönyvek kötetbe rendezője, Nagy Mihály Zoltán történész, levéltáros, a kötet társzerzője válaszolt kérdéseinkre.

Nagy Mihály Zoltán történész | Fotó: Varró-Bodoczi Zoltán

Márton Áron püspök neve évtizedeken keresztül egyet jelentett a reménnyel, a hittel az erdélyi magyarság számára. Amíg a püspök élt, amíg üzenete eljutott a hívekhez, addig mindenki úgy érezte, hogy van kiút az elnyomás alól. Az 1949-es elítélését követően Márton Áront 1955-ben helyezték szabadlábra, de alig telt el két év, az állambiztonsági szervek úgy döntöttek, hogy háziőrizetben kell maradnia. Mozgástere leszűkült a gyulafehérvári püspöki palotára és a székesegyházra. Ekkor kezdik el Márton Áron módszeres lehallgatását is. A fentmaradt lehallgatási jegyzőkönyveket dolgozta fel Nagy Mihály Zoltán történész.

Mikor kezdett el Márton Áron szekuritátés megfigyelési dossziéjával foglalkozni?

2010-ben kaptam egy felkérést a gyulafehérvári római-katolikus érsekségtől, hogy Márton Áron boldoggáavatási perébe kapcsolódjak be azáltal, hogy kikérem és átvizsgálom azt az iratanyagot, amelyet Márton Áronról a Securitate Irattárát Vizsgáló Bizottság Levéltárában őriznek.  A CNSAS-nál található dossziék 236 kötetből állnak, és közel 80 ezer oldalt tesznek ki, ez azt jelenti, hogy Márton Áronnak van a legterjedelmesebb megfigyelési iratanyaga Romániában.

Mit tartalmaznak ezek a dossziék? Miért dönt úgy a Securitate, hogy szorosabb megfigyelés alá helyezi Márton Áront, hisz alig 2 év telt el a szabadlábra való helyezése óta? Kik látogatják Márton Áron püspököt háziőrizete alatt? Tudta vagy nem tudta Márton Áron hogy lehallgatják?

A válaszokat és a teljes beszélgetést elolvashatja ezen a linken a Maszol.ro cikkében.

Márton Áron letartóztatási adatlapja 1949-ből | Forrás: Nagy Mihály Zoltán közlése

2 perc