Évszázadok hírei: amikor tíz év után visszaállt a Kolozsvár-Budapest telefonvonal

feb-14

cikkek

A Digitéka – Erdélyi Digitális Tudománytár és a Maszol közös sorozatában erdélyi sajtótermékeket szemlézünk a 19. és 20. századból. A cikkek korabeli írásmódján nem változtatunk. Az alábbi cikk a Keleti Újságban jelent meg 91 évvel ezelőtt, 1929. február 13-án.

„Tiz  napon belül  Kolozsvár közvetlen beszélhet Budapesttel!” mondják  a  kolozsvári  postaigazgatóságon (Cluj-Kolozsvár, február 11.) A Kolozsvár– Budapest közötti telefonösszeköttetés 1918 decemberében szakadt meg. Ettől az időtől kezdve Románia hírszolgálata telefonösszekötés szempontjából teljesen izolálódott Magyarországtól. Hangsúlyoznunk sem kell, hogy ezt az intézkedést a kereskedelmi és gazdasági élet is nagyon megszenvedte. A telefonösszeköttetés megszakítását a két állam között indokolttá lehetett tenni mindaddig, amíg a háború utáni összeomlás következtében beállott változások nem jutottak nyugvópontra. Azután azonban már semmi értelme nem volt az érintkezés további megszakításának és mégis több mint tíz évig kellett várnunk, hogy a nemzetközi összeköttetésnek ezt a civilizátórikus és elengedhetetlen eszközét visszanyerjük. Annál örvendetesebben vehetjük tudomásul a hírt, hogy a román és a magyar kormányok közötti tárgyalások a telefonösszeköttetés újrafelvétele tárgyában olyan kedvező elintézési stádiumba jutottak, hogy rövidesen visszaállítják ezen a téren a státus quót és

pár napon belül Bukarest–Buda­pest, illetve

Kolozsvár–Budapest között

a telefonbeszélgetés már meg is indul.”

A teljes cikkért kattintson a Maszol.ro portálra.

1 perc