október 12.

Román-Magyar Kerekasztal

Kolozs megye események

A Thinkonomy Egyesület Kerekasztal beszélgetést szervez a román-magyar együttélésről, a két közösség közös vívmányairól, nézeteltéréseiről. Célja az elmúlt az száz évben felmerülő mítoszok és előítéletek észérvekkel való szétoszlatása, amelyek még mindig hátráltatják a közös megértésben élést. A rendezvény célcsoportja a 17 – 36 év közötti Kolozs megyei román és magyar fiatalok.