Molnár Jenő

Arcképcsarnok Karánsebes, 1920. szeptember 24. – Kolozsvár, 2007. május 20.
földrajztudós

Szülővárosában és Temesváron végezte a középiskolát, a kolozsvári I. Ferenc József Tudományegyetem történelem–földrajz szakán szerzett diplomát 1944-ben. Pályáját középiskolai tanárként kezdte, Kolozsvár különböző iskoláiban, 1945-ben doktorált, disszertációja az Erdély népessége magassági övek szerint címet viselte, majd, mivel ezt a dolgozatát utóbb nem ismerték el, 1972-ben ismét doktorált az Alkalmazott földrajzi kutatások Kolozs megyében című munkájával. 1959-től tanár a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, ahol közel két és fél évtizeden át tanított, egy időben tanszékvezető is volt. 1982-ben nyugdíjba vonult, de 1993-ban visszahívták az egyetemre, ahol ekkor már magyarul is taníthatott. A kilencvenes években több magyarországi egyetemen is szerepelt meghívott előadóként.

Szakírói tevékenységét a negyvenes évek végén kezdte, első tanulmánya az Erdélyi Kárpát-Egyesület Erdély című folyóiratában jelent meg, majd rendszeresen közölt a Román Földrajzi Társaság kiadványaiban, valamint a Korunk, A Hét és a Művelődés lapjain, de angol és francia folyóiratok is közölték – elsősorban a települések tipizálásának módszertanához kapcsolódó – dolgozatait.

Munkásságának fontos eleme a romániai települések osztályozása, rangsorolása, illetve az ország egyes tájegységeinek (például Mezőség, Szamosmente) településhálózatának leírása.

Ám munkája túllépett a leíráson vagy akár a jellemzésen: a településhálózatokat tipizálta, pontosabban saját módszert dolgozott ki a települések gazdasági potenciáljának meghatározására. Nem csak a román és magyar földrajzos szakemberekkel működött együtt, falukutató munkáját gyakran a néprajzkutatókkal vállvetve végezte. Földrajz és néprajz – Közös feladatok a falukutatásban című dolgozatában ismertette iskolát teremtő álláspontját, miszerint a szak- és korszerű kutatást munkacsoportoknak kell végezniük, nem elegendő a külön-külön szakosodott kutatók szűk szegmensekre koncentráló kutatása.

Sírja a kolozsvári Házsongárdi temetőben található.

Fontosabb munkái

Földrajz és néprajz – Közös feladatok a falukutatásban. transindex.adatbank.ro/html

Földrajz és néprajz. Népismereti dolgozatok, Bukarest, 1978.

Tipológia és földrajz. Földrajzi közlemények, 1986.

Pár szót a földrajz irányelveiről és módszereiről. Korunk, 1966. 4. sz.

Táj és társadalom. Agora, Székelyudvarhely. 2004.

Forrás

RoMIL

Egyed Ákos: Elhunyt Molnár Jenő földrajztudós, kolozsvári egyetemi tanár. Geográfus Hírlevél, 2007. 6. sz.

2perc