Államcsíny vagy forradalom? – A romániai rendszerváltás körülményei

dec-16

cikkek

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Romániában volt a leglátványosabb rendszerváltás a kelet-európai térség államai közül. A „televíziós forradalom” világszenzáció lett. Máig vitatéma azonban, vajon forradalom, hatalomváltó elitpuccs vagy népfelkelés és puccs keverékéről volt szó 1989 decemberében Bukarestben. Mi több, a rendszerváltásra gondolva csupán a decemberi eseményekre fókuszálunk, holott teljesen nyilvánvaló, hogy ennek a folyamatnak számos szakasza van. Metaforikusan szólva a robbanást megelőzte a feszültség, a nyomás felgyülemlése, majd azt követően sokáig nem oszlott el a füst. Az alábbi írásban megpróbáljuk egyrészt föleleveníteni a történet legfontosabb momentumait, másrészt a szakirodalomra támaszkodva egyfajta értelmezési keretbe próbáljuk foglalni a történéseket és a fontosabb politikai aktoroknak a szerepét.

Az 1989 végén bekövetkezett romániai események az európai kommunista rendszerek bukásának folyamatába illeszkednek, de ugyanakkor – elsősorban végrehajtásának módja tekintetében – az ország belpolitikai helyzetéből következnek. A kritikus fordulat nem érthető meg egy rövid visszapillantó nélkül. Lássuk tehát, hogy hogyan kezdődött az a bizonyos „aranykorszak”.

„Ceaușescu és a nép!”

1965-ben, Gheorghe Gheorghiu-Dej halála után választották meg Ceaușescut a Román Munkáspárt főtitkárának, és ezzel a keménykezű Dej-korszak után kezdetét vette egy bizonyos liberalizációs szellemtől áthatott periódus, amelyet az erdélyi magyar kisebbség történetének kutatói is úgy írnak le, mint „a kis magyar lélegzetvételt”. Ceaușescu uralma 1968-ig tartó első szakaszában bizonyos engedményeket tett – nemcsak a magyar kisebbség felé – azzal a céllal, hogy hozzá hű elitet emeljen a hatalomba. A történészek úgy könyvelik el ezt a korszakot, mint az intézményépítés éveit, ugyanis évtizedekre meghatározó hatással volt a magyar kisebbség szempontjából az, hogy ekkor indult útjára a Román Televízió magyar adása, megalapították Domokos Géza vezetésével a Kriterion Könyvkiadót és Bukarestben megjelent A Hét című folyóirat, hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki a sorból.

Olvassa el a maszol.ro teljes cikkét a Ceaușescu korszak végéről, a forradalomról és persze arról, ami az után következett.

2 perc